Тээврийн мэдээ 2021.01.24

Тээврийн мэдээ 2021.01.24

Нэгдүгээр сарын 23-ны өдөр импортын ачаатай 51 чингэлэг 738.4 тонн ачааг хилээр нэвтрүүлжээ.Гаалийн байгууллага 08:00-24:00 цаг хүртэл ажиллаж, гаалийн бүрдүүлэлтийг 09:00-24:00 цагт хийж байгаа аж.

Иргэд, үйлчлүүлэгчдийн хүсэлтээр авто замаар нэгдүгээр сарын 23-ны өдөр улсын хилээр нэвтэрсэн чингэлгүүдийн дугаарыг оруулав доорхи холбоосоор нэвтэрч шалгана уу.

Холбоос: https://ikon.mn/n/2g35

Бидэнтэй холбогдох:
70003654
info@omnishipping.mn

Та үнийн санал авахыг хүсч байна уу?

51'251,896 MNT

Хэрэглэгчдэд олгосон даатгалын нөхөн төлбөр

1602

Жилийн дундаж тээвэрлэлтийн тоо

200+

Агентууд

143

Страны перевозки

Omni Shipping