Дэлхий даяар тээврийн явцад хамгийн их хулгайд алдагдсан бараа бүтээгдэхүүн:

Дэлхий даяар тээврийн явцад хамгийн их хулгайд алдагдсан бараа бүтээгдэхүүн:

Дэлхий даяар тээврийн явцад хамгийн их хулгайд алдагдсан бараа бүтээгдэхүүн:

  • 31% Хоол хүнс, ундаа

  • 10% Өргөн хэрэглээний бүтээгдэхүүн

  • 9% Цахилгаан бараа

  • 8% Архи, тамхи

  • 7% Шатахуун

  • 5% Барилгын материал

  • 30% Бусал бараа бүтээгдэхүүн

    Хамгийн их осол гарсан улсууд бол Бразил, Энэтхэг, Мексик, Герман, Орос, Их Британи юм. Мөн 2021 онд ачааны 31 орчим хувь нь хүчирхийлэл (булаалт) эсвэл тээвэрлэгчийг заналхийлсэн байдлаар нэвтэрсэн гэж тэмдэглэжээ.

"Омни Шиппинг" олон улсын тээвэр зууч нь хулгайн эрсдэлийн даатгал, хэсэгчилсэн хулгайн эрсдэлээс даатгагдсан тээрийн үйлчилгээг санал болгож байна.

Эх сурвалж: TT Club

Та үнийн санал авахыг хүсч байна уу?

51'251,896 MNT

Хэрэглэгчдэд олгосон даатгалын нөхөн төлбөр

1602

Жилийн дундаж тээвэрлэлтийн тоо

200+

Агентууд

143

Страны перевозки

Omni Shipping