Европын холбоо болон БНБеларусь улсын тээвэр

Европын холбоо болон БНБеларусь улсын тээвэр

БНБеларусь Улсын Сайд нарын зөвлөлийн 2022 оны 247 тоот тогтоолоор Европын холбоонд бүртгэлтэй тээврийн хэрэгслийг Беларусь Улсын нутаг дэвсгэрт нэвтрүүлэхийг хориглосон хоригт дараах нэмэлт өөрчлөлтүүдийг оруулсан байна.Доор дурдсан төрлийн ачааг тээвэрлэж буй тээврийн хэрэгслийг хоригоос чөлөөлсөн байна. Үүнд:– шуудан;– тусгай зөвшөөрөл болон тусгай зориулалтын тээврийн хэрэгсэл шаардагдах овор ихтэй ачаа;

– хүмүүнлэгийн зориулалттай

– амьд амьтан, тэдгээрийг тээвэрлэх тусгай зориулалтын тээврийн хэрэгсэл;

– эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, тэдгээрийн сэлбэг, эм, эмнэлгийн хэрэгсэл үйлдвэрлэх түүхий эд, цус, хүний эд, эрхтэн;

– Европын холбооруу буцаж буй ачаагүй тээврийн хэрэгсэл.

Хэрэв энэхүү хоригийг зөрчвөл жолоочид 1000 хүртэл, тээврийн байгууллагад 500 хүртэлх еврогийн торгууль ногдуулна.

ЕХ-нд бүртгэлтэй тээврийн хэрэгслүүд БНБеларусь Улсын дараах газруудад шилжүүлэн ачих болон чирэгч-толгой солилцох ажлууд хийгдэнэ

source:http://bamap.org/

Та үнийн санал авахыг хүсч байна уу?

51'251,896 MNT

Хэрэглэгчдэд олгосон даатгалын нөхөн төлбөр

1602

Жилийн дундаж тээвэрлэлтийн тоо

200+

Агентууд

143

Страны перевозки

Omni Shipping