Замын-Үүд дэх гаалийн газрын үйл ажиллагааны мэдээлэл / 2 дугаар сарын 20-ны өдөр /

Замын-Үүд дэх гаалийн газрын үйл ажиллагааны мэдээлэл / 2 дугаар сарын 20-ны өдөр /

ХИЛИЙН ХӨДӨЛГӨӨН, ГААЛИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

62 чингэлэг 1286.7 тонн ачаа, 15 шинэ тээврийн хэрэгсэл орж ирсний 10 чингэлэг ачааг гүний гаалийн хяналтад илгээсэн.
- 49 чингэлэгт ачигдсан 29 аж ахуйн нэгж, 6 иргэний 58 гаалийн мэдүүлгээр мэдүүлсэн 558,224.8 долларын үнийн дүн бүхий 192 нэр төрлийн бараанд гаалийн бичиг баримтын болон биет үзлэг шалгалт хийж, ачаа хүлээн авагчдад олгосон.
- Гаалийн хяналтын бүсэд автозамаар орж ирсэн 34 чингэлэг, 40 шинэ автомашины гаалийн бүрдүүлэлт хийгдээгүй үлдэгдэлтэй байна.
- Хилээр орж ирсэн чингэлгийг чингэлэг дугаараар www.gaali.mn
“Гаалийн цахим үйлчилгээний систем”-ээс бидний бэлтгэж оруулсан видео бичлэгийн дагуу хайлт хийж шалгаж болно.
- Мөн хилээр автозамаар орж ирж буй болон дараагийн өдөр орж ирэх ачаатай чингэлгийн урьдчилсан мэдээллийг https://ubtz.mn/
УБТЗ-ын
веб сайт болон "Улаанбаатар төмөр зам ХНН - Ulaanbaatar Railway JVC" https://www.facebook.com/UBTZOfficial FB page хуудас мөн "Тээвэр зуучлагчдын нэгдсэн холбоо"-ны цахим хуудаснаас авах боломжтой.
- Хилээр орж ирсэн барааны гаалийн бүрдүүлэлтийг оршин суугаа газраасаа “Гаалийн цахим үйлчилгээний систем”-ээр мэдүүлэн авч болно.

Бидэнтэй холбогдох:
70003654
info@omnishipping.mn

Та үнийн санал авахыг хүсч байна уу?

51'251,896 MNT

Хэрэглэгчдэд олгосон даатгалын нөхөн төлбөр

1602

Жилийн дундаж тээвэрлэлтийн тоо

200+

Агентууд

143

Страны перевозки

Omni Shipping